Jobbar på mitt radioamatörcertifikat!

Jag är än så länge bara en så kallad "Lyssnaramatör", det vill säga jag lyssnar bara på andras kommunikationer. Jobbar på att inom kort bli radioamatör som även får använda radiosändaren. Har även tänkt att bygga mig en egen sändarutrustning på sikt - roligt att experimentera!

När jag får mitt certifikat får jag även en egen anropssignal, coolt huh? :D

Förr bestod provet av en del där man lärde sig allmänt om el och radioteknik. En annan del om bland annat internationella bestämmelser samt en del om morsealfabetet, men detta är inte längre något krav. 

<< Gå till föregående sida